Sofia – The History of Europe | София – Историята на Европа

This is an advertising movie about Sofia, the capital of Bulgaria. Terry Randall is an Englishman who has lived in Sofia for about a decade. He invites his friend Merete Baun from Denmark and takes her around the city as well as telling her the story of it. Това е рекламен филм за нашата столица, София, направен под формата на разказ на един англичанин (Тери Рандъл), който живее в София от 10 години и не само харесва, но е и опознал града до толкова, че се чувства Софиянец. Той показва забележителностите и разказва уникалната история на града, датираща от преди Христа на своята приятелка от Дания — Мерете. Disclaimer: I do NOT OWN the rights to this documentary. All rights belong to their respective owners! This documentary was uploaded with entirely educational purpose! Авторско Право: Аз не притежавам авторските права за този документален филм! Всички права принадлежат на неговите законни собственици! Този филм е качен с чисто образователна цел! П.С. Моля Ви, не се плюйте заради градовете, в които живеете! Всички СМЕ БЪЛГАРИ и трябва да сме обединени в гордостта си от това! Мир Вам! П.С. 2 Писна ми от тъпите ви коментари, селяни…
Video Rating: 4 / 5